Danh sách Hội đồng khoa học ngành Cơ học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH CƠ HỌC
(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
STTHọ và tênNăm sinhChức danh
trong HĐKH
Chuyên ngànhCơ quan công tác
1PGS.TS Nguyễn Quốc Hưng1975Chủ tịchCơ học hệ nhiều vậtTrường Đại học Việt Đức
2PGS.TS Phạm Hồng Phúc1970Phó chủ tịchCơ học định hướng ứng dụngTrường Đại học Bách Khoa Hà Nội
3PGS.TS Nguyễn Trung Kiên1978Thư kýCơ học vật rắn biến dạngTrường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
4PGS.TS Lại Ngọc Anh1977Thành viênCơ học chất lỏng và chất khíTrường Đại học Bách Khoa Hà Nội
5PGS.TS Hồ Phạm Huy Ánh1960Thành viênCơ điệnTrường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
6TS Trần Anh Bình1981Thành viênCơ học vật rắn biến dạngTrường Đại học Xây dựng Hà Nội
7PGS.TS Lê Văn Cảnh1979Thành viênCơ học vật rắn biến dạngTrường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
8PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng1976Thành viênCơ học vật rắn biến dạngTrường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
9TS Lã Đức Việt1980Thành viênCơ học định hướng ứng dụngViện Cơ học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam