Danh sách Hội đồng khoa học ngành Hóa học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH HÓA HỌC
(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

STTHọ và tênNăm sinhChức danh
trong HĐKH
Chuyên ngànhCơ quan công tác
1GS.TS Châu Văn Minh1961Chủ tịchHóa học các hợp chất thiên nhiênViện Hóa sinh biển – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2GS.TS Nguyễn Văn Tuyến1961Phó Chủ tịchHóa học hữu cơViện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3PGS.TS Từ Bình Minh1972Thư kýHóa học phân tíchTrường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
4GS.TS Thái Hoàng1958Thành viênHóa học cao phân tửViện Kỹ thuật nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5PGS.TS Phạm Cẩm Nam1966Thành viênHóa lý thuyếtTrường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
6GS.TS Phan Thanh Sơn Nam1977Thành viênHóa học hữu cơTrường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
7PGS.TS Trần Đại Lâm1971Thành viênHóa học vô cơHọc viện Khoa học và Công nghệ – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8PGS.TS Huỳnh Kim Lâm1977Thành viênHóa lý thuyếtTrường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
9PGS.TS Võ Viễn1962Thành viênHóa lýTrường Đại học Quy Nhơn