Danh sách Hội đồng khoa học ngành Sinh học – Nông nghiệp

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH SINH HỌC – NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

STTHọ và tênNăm sinhChức danh
trong HĐKH
Chuyên ngànhCơ quan công tác
1GS.TS Lê Thanh Hòa1954Chủ tịchHóa sinh, lý sinh, sinh học phân tử, miễn dịch họcViện Công nghệ Sinh học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2GS.TS Nguyễn Hoàng Lộc1962Phó Chủ tịchHóa sinh, Lý sinh, Sinh học phân tử, Miễn dịch họcTrường Đại học Khoa học – Đại học Huế
3TS Nguyễn Quảng Trường1975Thư kýĐộng vật học, Chăn nuôi – Thú y, Thủy sảnViện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4TS Lê Tiến Dũng1975Thành viênHóa sinh, Lý sinh, Sinh học phân tử, Miễn dịch họcCông ty TNHH DEKALB Việt Nam
5TS Đỗ Ngọc Đài1982Thành viênThực vật học, Trồng trọt, Bảo vệ thực vậtTrường Đại học Kinh tế Nghệ An
6PGS.TS Phạm Văn Hùng1974Thành viênHóa sinh, Lý sinh, Sinh học phân tử, Miễn dịch họcTrường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
7PGS.TS Lê Mai Hương1958Thành viênHóa học các hợp chất thiên nhiênViện Hóa học các hợp chất thiên nhiên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8PGS.TS Ngô Đại Nghiệp1975Thành viênHóa sinh, Lý sinh, Sinh học phân tử, Miễn dịch họcTrường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
9GS.TS Nguyễn Ngọc Lâm1956Thành viênSinh thái học, Bảo tồn và Phát triển tài nguyên sinh học rừng và biểnViện Hải dương học – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam