Danh sách Hội đồng khoa học ngành Y sinh – Dược học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH Y SINH – DƯỢC HỌC
(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
STTHọ và tênNăm sinhChức danh
trong HĐKH
Chuyên ngànhCơ quan công tác
1PGS.TS Nguyễn Lĩnh Toàn1968Chủ tịchHóa sinh, lý sinh, sinh học phân tử, miễn dịch họcHọc viện Quân y
2PGS.TS Nguyễn Vũ Trung1972Phó chủ tịchVi sinh vật họcBệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
3PGS.TS Nguyễn Thị Vân Anh1976Thư kýHóa sinh, lý sinh, sinh học phân tử, miễn dịch họcTrường Đại học Khoa học Tự nhiên –
Đại học Quốc gia Hà Nội
4PGS.TS Ngô Thị Hoa1973Thành viênVi sinh vật y họcTrung tâm Y học nhiệt Đới –
Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford, TP Hồ Chí Minh
5PGS.TS Nguyễn Đức Hoàng1976Thành viênCông nghệ sinh học trong y – dượcTrung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học –
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
6TS. Trần Mạnh Hùng1980Thành viênDược họcViện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh – Đại học Đà Nẵng
7PGS.TS Thái Khắc Minh1977Thành viênDược họcĐại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
8PGS.TS Lê Hữu Song1970Thành viênCông nghệ sinh học trong y – dượcBệnh viện Trung ương Quân đội 108
9GS.TS Tạ Thành Văn1964Thành viênHóa sinh, lý sinh, sinh học phân tử, miễn dịch họcTrường Đại học Y Hà Nội