Danh sách Hội đồng khoa học ngành Toán học

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH TOÁN HỌC
(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)
STTHọ và tênNăm sinhChức danh
trong HĐKH
Chuyên ngànhCơ quan công tác
1GS.TSKH Ngô Việt Trung1953Chủ tịchMột số vấn đề chọn lọc trong đại số, lý thuyết số và tô pô hình họcViện Toán học –
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2GS.TS Đặng Đức Trọng1964Phó Chủ tịchPhương trình đạo hàm riêng và thống kêTrường Đại học Khoa học Tự nhiên –
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
3PGS.TSKH Nguyễn Thiệu Huy1974Thư kýPhương trình vi phân, tích phânTrường Đại học Bách Khoa Hà Nội
4GS.TSKH Phạm Kỳ Anh1949Thành viênGiải tích sốTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
Đại học Quốc gia Hà Nội
5GS.TSKH Nguyễn Quang Diệu1974Thành viênGiải tích phứcTrường Đại học Sư phạm Hà Nội
6GS.TSKH Lê Mậu Hải1951Thành viênGiải tích phứcTrường Đại học Sư phạm Hà Nội
7GS.TSKH Đinh Nho Hào1961Thành viênPhương trình vi phân và giải tích sốViện Toán học –
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8PGS.TS Phạm Hữu Anh Ngọc1967Thành viênTối ưu và điều khiển hệ thốngTrường Đại học Quốc tế –
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
9GS.TS Nguyễn Văn Quảng1957Thành viênXác suất và thống kêTrường Đại học Vinh