Danh sách Hội đồng khoa học ngành Vật lý

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH VẬT LÝ
(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

STTHọ và tênNăm sinhChức danh
trong HĐKH
Chuyên ngànhCơ quan công tác
1GS.TS Nguyễn Đức Chiến1951Chủ tịchVật lý chất rắnViện Vật lý Kỹ thuật – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
2GS.TSKH Lê Văn Hoàng1962Phó Chủ tịchVật lý lý thuyết và vật lý tính toánTrường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
3PGS.TS Lục Huy Hoàng1972Thư kýVật lý chất rắnTrường Đại học Sư phạm Hà Nội
4GS.TS Nguyễn Quang Liêm1959Thành viênQuang học và Quang phổViện Khoa học Vật liệu – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5GS.TS Nguyễn Văn Hiếu1972Thành viênVật lý chất rắnViện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
6PGS.TS Phan Bách Thắng1979Thành viênVật lý chất rắnTrung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
7TS Phùng Văn Đồng1981Thành viênVật lý lý thuyết và vật lý tính toánViện Vật lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
8TS Lê Quang Khải1983Thành viênQuang học và Quang phổTrường Đại học Tôn Đức Thắng
9PGS.TS Nguyễn Quang Hưng1980Thành viênVật lý hạt nhânTrường Đại học Duy Tân