HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: SỬ HỌC, KHẢO CỔ HỌC, DÂN TỘC HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học liên ngành Sử học, Khảo cổ học, Dân tộc học:

 

STTHọ và tênChức danh khoa họcChức danh trong HĐKHCơ quan công tác
1Phan Huy LêGSChủ tịch Hội Khoa học Lịch Sử Việt Nam
2Vũ Minh GiangGS.TSKHPhó chủ tịchĐại học Quốc gia Hà Nội
3Hoàng Anh TuấnPGS.TSThư ký khoa họcTrường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia Hà Nội
4Trần Đức CườngPGS.TSThành viênViện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
5Lâm Thị Mỹ DungPGS.TSThành viênTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia Hà Nội
6Bùi Chí HoàngPGS. TSThành viênViện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
7Ngô Văn LệGS.TSThành viênTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
8Nguyễn Văn MinhPGS.TSThành viênViện Dân tộc học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
9Ngô Minh OanhPGS.TSThành viênTrường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh