HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: TÂM LÝ HỌC, GIÁO DỤC HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học liên ngành Tâm lý học, Giáo dục học:

 

STTHọ và tênChức danh khoa họcChức danh trong HĐKHCơ quan công tác
1Vũ DũngGS.TSChủ tịchViện Tâm lý học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
2Nguyễn Hữu ChâuGS.TSPhó chủ tịchTrường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
3Đặng Hoàng MinhPGS.TSThư ký khoa họcTrường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội
4Trần DũngTSThành viênTrường Đại học  Sư phạm – Đại học Huế
5Trương Thị Khánh HàPGS.TSThành viênTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia Hà Nội
6Phạm Hồng QuangPGS.TSThành viênTrường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên
7Huỳnh Văn SơnPGS.TSThành viênTrường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
8Trần Quốc ThànhPGS.TSThành viênTrường Đại học Sư phạm Hà Nội
9Nguyễn Thị Hoàng YếnGS.TSThành viênTrung tâm Đào tạo và Phát triển giáo dục đặc biệt –
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội