HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: TRIẾT HỌC, TÔN GIÁO HỌC, XÃ HỘI HỌC, CHÍNH TRỊ HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học liên ngành Triết học, Tôn giáo học, Xã hội học, Dân tộc học:

 

STTHọ và tênChức danh khoa họcChức danh trong HĐKHCơ quan công tác
1Lê Hữu NghĩaGS.TSChủ tịchHọc viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
2Phạm Văn ĐứcPGS.TSPhó chủ tịchViện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
3Trần Văn KhamTSThư ký khoa họcTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc Gia Hà Nội
4Bùi Thế CườngGS. TSThành viênViện Khoa học Xã hội Vùng Nam Bộ –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
5Phạm Hồng DươngPGS. TSThành viênViện nghiên cứu Tôn giáo –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
6Đoàn Minh HuấnPGS.TSThành viênTạp chí cộng sản
7Trần KhánhPGS. TSThành viênViện nghiên cứu Đông Nam Á –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
8Nguyễn Hữu MinhPGS.TSThành viênViện Nghiên cứu Gia đình và Giới –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
9Phạm Quang MinhPGS. TSThành viênTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia Hà Nội