HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: VĂN HÓA HỌC, NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT, THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNGDanh sách Hội đồng khoa học liên ngành Văn hóa học, Nghiên cứu Nghệ thuật, Báo chí, Truyền thông:

 

STTHọ và tênChức danh khoa họcChức danh trong HĐKHCơ quan công tác
1Nguyễn Xuân KínhGS.TSChủ tịchViện Nghiên cứu Văn hóa –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
2Mai Quỳnh NamPGS.TSPhó chủ tịchViện Nghiên cứu con người –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
3Đặng Thu HươngPGS.TSThư ký khoa họcTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia Hà Nội
4Mai Ngọc ChừGS.TSThành viênTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia Hà Nội
5Nguyễn Văn DữngPGS. TSThành viênHọc viện Báo chí Tuyên truyền
6Nguyễn Thị HiềnPGS. TSThành viênViện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam
7Nguyễn Thị Mỹ LiêmPGS.TSThành viênNhạc viện TP. Hồ Chí Minh
8Phạm Hồng LongTSThành viênTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia Hà Nội
9Lê Hồng LýGS.TSThành viênViện Nghiên cứu Văn hóa –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam