HỘI ĐỒNG KHOA HỌC LIÊN NGÀNH: VĂN HỌC, NGÔN NGỮ HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học liên ngành Văn học, Ngôn ngữ học:

 

STTHọ và tênChức danh khoa họcChức danh trong HĐKHCơ quan công tác
1Phan Trọng ThưởngPGS.TSChủ tịchViện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
2Trần Ngọc ThêmGS.TSPhó chủ tịchTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
3Trần Trọng DươngTSThư ký khoa họcViện Nghiên cứu Hán Nôm  –
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
4Lê Huy BắcGS.TSThành viênTrường Đại học Sư phạm Hà Nội
5             Lê GiangPGS. TSThành viênTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
6Hồ Thế HàPGS. TSThành viênTrường Đại học Khoa học – Đại học Huế
7     Nguyễn Văn HiệpGS.TSThành viênViện Ngôn ngữ học – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
8Đỗ Việt HùngGS.TSThành viênTrường Đại học Sư phạm Hà Nội
9Trần Nho ThìnPGS.TSThành viênTrường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –
Đại học Quốc gia Hà Nội