HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH: LUẬT HỌC

Danh sách Hội đồng khoa học ngành Luật học:

 

STTHọ và tênChức danh khoa họcChức danh trong HĐKHCơ quan công tác
1Đào Trí ÚcGS.TSKHChủ tịchChủ tịch Hội đồng ngành Luật học, ĐHQG Hà Nội.
Chủ tịch HĐ Khoa học và Đào tạo, Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội.
2Trần Văn ĐộPGS.TSPhó chủ tịchTòa án Quân sự Trung ương
3Hoàng Văn NghĩaPGS.TSThư ký khoa họcVụ hợp tác Quốc tế –
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
4Hoàng Xuân ChâuTSThành viênTrường Đại học Luật Hà Nội
5Lê Hồng HạnhGS.TSThành viênViện Nghiên cứu Pháp luật và Kinh  tế ASEAN
6Võ Trí HảoPGS. TSThành viênTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
7Nguyễn Đức MinhPGS.TSThành viênViện Nhà nước và Pháp Luật –
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
8Phạm Hồng TháiGS.TSThành viênChủ nhiệm Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội
9Võ Khánh VinhGS.TSThành viênHọc viện Khoa học xã hội –
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam