Văn bản do Bộ ban hành

STTTên / Số / ký hiệuVề việc / trích yếuBan hành 
115/2016/TT-BKHCN

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

30/06/2016Tải về
214/2016/TT-BKHCN

Quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

30/06/2016Tải về
309/2015/TT-BKHCN

Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

15/05/2015Tải về
440/2014/TT-BKHCN

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

18/12/2014Tải về
537/2014/TT-BKHCN

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

12/12/2014Tải về
637/QĐ-BKHCN

Đính chính Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN

14/01/2009Tải về
912/2008/QĐ-BKHCN

Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu Khoa học và Công nghệ

04/09/2008Tải về
12129/2007/TTLT/BTC-BKHCN

Về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

02/11/2007Tải về