Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tuyển dụng

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tuyển dụng 02 cán bộ công nghệ thông tin và 01 cán bộ tín dụng. Cụ thể như sau:

1. Cán bộ Công nghệ thông tin: 02
Mô tả công việc: Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Tin học thực hiện việc tin học hóa quy trình nội bộ của Quỹ, phát triển và vận hành cổng thông tin điện tử (trang web và các dịch vụ online) của Quỹ, hỗ trợ người dùng.
Yêu cầu:
+ Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin, Toán Tin, Điện tử viễn thông,…
+ Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm phân tích, thiết kế, lập trình các hệ thống quản lý trực tuyến có số lượng người dùng lớn;
+ Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc liên quan đến PHP/MySQL, JS/JQuery /AJAX, các framework liên quan đến quản trị nội dung;
+ Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về bảo mật, hạ tầng mạng, hệ điều hành và máy chủ;

2. Cán bộ tín dụng: 01
Mô tả công việc:
+ Tổ chức thực hiện và quản lý các dự án cho vay và bảo lãnh:tổ chức xét chọn, theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện và tổ chức đánh giá kết quả thực hiện;
+ Giám sát các khoản tín dụng đã cấp chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc sử dụng vốn, việc thu hồi vốn cho vay, vốn bảo lãnh. Thực hiện việc quản lý, kiểm soát rủi ro tín dụng theo quy trình, quy chế của Quỹ và của Nhà nước để đánh giá dự phòng và kiểm soát rủi ro
+ Theo dõi diễn biến các khoản tín dụng, thực hiện các bước chuyển nợ quá hạn, phân loại nợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Báo cáo theo định kỳ và tổng hợp, đánh giá kết quả các nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay trong lĩnh vực quản lý
Yêu cầu:
+ Tốt nghiệp ĐH hệ chính quy tại các trường: Kinh tế quốc dân, HV Tài chính, HV Ngân hàng, ĐH Ngoại Thương, ĐH Thương mại, ĐH Kinh tế – ĐHQG Hà Nội, các ngành chuyên môn như: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư.
+ Có kế hoạch (hoặc cam kết) làm việc lâu dài tại Quỹ.
+ Ưu tiên những ứng viên có hiểu biết về luật học; có kinh nghiệm trong các hoạt động tín dụng sử dụng ngân sách nhà nước.

Hồ sơ gửi về địa chỉ email: minhanh@most.gov.vn bao gồm: CV và các bằng cấp chứng chỉ liên quan.
Hạn nộp: 25/01/2018

Tác giả bài viết: AnhDH

Nguồn tin: nafosted