Xin ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư của Quỹ

Để hoàn thiện các văn bản quy định quản lý các loại hình nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ theo hướng phù hợp với thực tế triển khai và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tiến hành xây dựng văn bản Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014, Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014, Thông tư số 09/2015/TT-BKHCN ngày 15/5/2015 và Thông tư số 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để cơ sở hoàn thiện nội dung dự thảo, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với nội dung của Dự thảo Thông tư nêu trên. Tải Dự thảo Thông tư tại đây.

Văn bản góp ý có thể gửi vào email: quannm@most.gov.vn  hoặc gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ Quốc gia – 39 Trần Hưng Đạo – Hà nội.

Văn bản góp ý xin gửi trước ngày 30 tháng 8 năm 2018 để kịp tổng hợp và hoàn thiện dự thảo văn bản.

Trân trọng cảm ơn./.

Bài viết liên quan